ΘΕΜΑ 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τεκτονισμός: Η διέγερση των συναισθημάτων που προέρχονται, αλλά και οδηγούν στην Τέχνη, τη Φαντασία και τη Μύηση.