Νέα και Ανακοινώσεις

Αιμοδοσία Ιανουάριος 2024

Η μεγαλύτερη προσφορά για τον συνάνθρωπο μας ….. ας προσφέρουμε όλοι και σε αυτή την αιμοδοσία, κρατώντας την τράπεζα μας γεμάτη, έτσι ώστε, πάντα να μπορούμε να είμαστε δίπλα στους χρείαν έχοντες !