Ο Μικτός Τεκτονισμός (Mixed Freemasonry) ή Ηνωμένος Τεκτονισμός (Co-Freemasonry) απαρτίζεται από μέλη και των δύο φύλων, συμφώνως προς το υψηλό παράδειγμα της Ελληνικής Αρχαιότητος και του δικαιώματος της μυήσεως εις την γυναίκα. Αποτελείται από άτομα πάσης εθνικότητος, φυλής και θρησκείας, τα οποία εργάζονται από κοινού και αδιακόπως εις την αναζήτηση των μέσων τα οποία εξασφαλίζουν εις τον άνθρωπο μεγαλύτερη πνευματική ανάπτυξη.

Ιστορικά αν εξαιρέσουμε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις μυήσεων γυναικών που συνέβησαν κατά τις αρχές του 18ου αιώνα, όπως αυτές των Elizabeth Aldworth-Saint Leger (περίπου 1710-1713), Mary Banister (1713-1714), Beaton και Harvard (1710), ο Τεκτονισμός έως και τον 19ο αιώνα ήταν μια καθαρά ανδρική υπόθεση.  Ο σύγχρονος Μικτός Τεκτονισμός ξεκίνησε στην Γαλλία το 1882 με την μύηση της Μαρίας Ντερέμ στην Στοά «Ελεύθεροι Διανοητές» της πόλης Πέκ, η οποία εργαζόταν υπό την αιγίδα της, ιδιαιτέρως προοδευτικής για την εποχή, «Μεγάλης Σκωτικής Συμβολικής Στοάς της Γαλλίας» η οποία είχε προκύψει από την απόσχιση δώδεκα Στοών από το «Ύπατο Συμβούλιο της Γαλλίας» (το οποίο έπειτα από την ρήξη του με την «Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας» από το 1821 είχε ξεκινήσει να εγκαθιδρύει και Συμβολικές Στοές). Η Ντερέμ η οποία υπήρξε δημοσιογράφος, υπέρμαχος των δικαιωμάτων της γυναίκας καθώς και μέλος του «Μαρτινιστκού Τάγματος» μαζί με τον πολιτικό και ακτιβιστή Δρ. Γεώργιο Μαρτέν στις 4 Απριλίου του 1893 ιδρύσανε την Μεγάλη Σκωτική Συμβολική Στοά της Γαλλίας «το Ανθρώπινον Δίκαιον», η οποία κατά το έτος 1900, με την αρωγή φιλικά προσκείμενων προς αυτήν Αδδ:. της «Μεγάλης Σκωτικής Συμβολικής Στοάς της Γαλλίας», προέβη στην προσθήκη των ανωτέρων βαθμών του Α:.Α:.Σ:.Τ:. πέραν των συμβολικών και έτσι μετασχηματίστηκε σε Διεθνές Μικτό Τεκτονικό Τάγμα «το Ανθρώπινον Δίκαιον». Το εν λόγω Τάγμα εκτός από την προφανή προοδευτική και φιλανθρωπική κατεύθυνση την οποία είχε, πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν και φορέας πλούσιας εσωτερικής παραδόσεως, αφενός διότι εργαζόταν με τα τυπικά του αυθεντικού ευρωπαϊκού Σκωτικού Τύπου (και όχι τα αναθεωρημένα του Αδ:. Πάϊκ) και αφετέρου διότι προερχόταν από την Μεγάλη Σκωτική Συμβολική Στοά της Γαλλίας της οποίας ιδρυτικό μέλος ήταν, και ως εκ τούτου είχε αφήσει έντονα τα σημάδια της διδασκαλίας του, ο Αδ:. Όσβαλντ Βιρτ, γνωστός εσωτεριστής και συγγραφέας. Τέλος προς αυτήν την κατεύθυνση της έντονης εσωτερικής διάστασης του εν λόγω τάγματος σημαντικό ρολό έπαιξε και η ενεργή διασύνδεση του με την «Θεοσοφική Εταιρεία» που είχε ιδρύσει το 1875 η Έλενα Μπλαβάτσκυ, αφού τον Σεπτέμβριο του 1902 η Άννα Μπεζάντ (η μετέπειτα πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας) ανέλαβε την ηγεσία του Βρετανικού κλάδου του Τάγματος ως Αντιπρόεδρος Μέγας Διδάσκαλος του Υπάτου Συμβουλίου και ίδρυσε την πρώτη εκτός της Γαλλίας Στοά του Τάγματος. Στα χρόνια που ακολούθησαν ίδρυσε Στοές σε πολλά σημεία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Η ίδρυση του Μικτού Τεκτονισμού στην Ελλάδα, το έτος 1926, ταυτίζεται με την έναρξη του Τάγματος μας. Την 28η Οκτωβρίου 1926 ιδρύθηκε η πρώτη Συμβολική Στοά της Ελλάδος αλλά και του Τάγματος, υπό την αιγίδα του εδρεύοντος στο Παρίσι Διεθνούς Μικτού Τάγματος «Το Ανθρώπινον Δίκαιον». Αξίζει να τονιστεί ότι η κίνηση αυτή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν άκρως πρωτοπόρα για την πραγματικότητα της Ελλάδος του μεσοπολέμου, αν αναλογιστεί κανείς ότι η γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου μόλις το 1952.

Η ίδρυση νέων Στοών στις Βαλκανικές Χώρες. Αυτή η δράση αποτέλεσε την  αιτία  για  τη  διατάραξη  των  αρμονικών σχέσεων με το Γαλλικό Τάγμα. Η  αντίδραση  τόσο  του  Βασιλείου  Πάτκα όσο και της Ελληνικής Ομοσπονδίας ήταν η αρμόζουσα για την τότε ιστορική περίσταση. Την  14η  Δεκεμβρίου  1996  παρουσία  όλων των Σεβασμίων Διδασκάλων των Συμβολικών και  Φιλοσοφικών  Στοών  εισηγήθηκε  την ανεξαρτητοποίησή  του  Ελληνικού  Μικτού Τεκτονισμού  που  εργάζεται  σταθερά και αδιαλείπτως από το 1926 και την επανίδρυση  ως  αυτεξούσιας  και  ανεξαρτήτου  οντότητας. Η πρόταση υπερψηφίστηκε πανηγυρικά  και ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη της υλοποίησης της  εντολής  της  ίδρυσης  του  Διεθνούς Τεκτονικού  Τάγματος  «ΔΕΛΦΟΙ»  και  του Ύπατου  Συμβουλίου,  λαβών  τον  τίτλο  του Κραταιοτάτου  Υπάτου  Μεγάλου  Ταξιάρχου και  Ενδοξοτάτου  Μεγάλου  Διδασκάλου  του Διεθνούς Τάγματος. Την ίδια ημέρα ελήφθη και η πρώτη απόφαση του Υπάτου Συμβουλίου που ήταν η επανίδρυση της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος ως αυτονόμου οργανισμού υπό την αιγίδα του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος “ΔΕΛΦΟΙ”, με σκοπό τη διαχείριση όλων των θεμάτων, που αφορούν στις Συμβολικές Στοές εντός του Ελλαδικού χώρου, περιλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων. Ο αδελφός  Πάτκας ανέλαβε  πρώτος Εθνικός Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος, θέση που διατήρησε μέχρι τον Δεκέμβριο του 1999.

Η Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος αποτελεί τον αυτόνομο διοικητικό φορέα όλων των Μικτών Συμβολικών Στοών που συστάθηκαν από το 1926 και εργάζονται στις Ανατολές Αθηνών, Χαλκίδος, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Ηρακλείου, Βόλου και Ρόδου. Λειτουργεί στα πλαίσια Γενικού Κανονισμού και έχει ανεξάρτητη νομική μορφή, ακολουθεί τα Μεγάλα Συντάγματα του Τεκτονισμού του 1786 και την παράδοση του Διεθνούς Μικτού Τεκτονισμού. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο, τετραώροφο κτίριο από το έτος 1981 στην οδό Επιδάμνου και Σκιάθου, στην Αθήνα. Ο Εθνικός Μέγας Διδάσκαλος και τα Μέλη της Μεγάλης Στοάς εκλέγονται ανά τριετία βάσει του ισχύοντος καταστατικού.

Η ίδρυση του Μικτού Τεκτονισμού στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, το 1926, ταυτίζεται με την ζωή του Τάγματος μας.

Η πρώτη Συμβολική Στοά του Τάγματος «ΑΘΗΝΑ 815» ιδρύθηκε την 28η Οκτωβρίου 1926 και τέθηκε την 8η Νοεμβρίου 1926 υπό την αιγίδα, του εδρεύοντος στο Παρίσι,  Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος “Το Ανθρώπινον Δίκαιον”. Ο ιδρυτικός χάρτης της Στοάς «ΑΘΗΝΑ 815», φυλάσσεται στο Αρχειοφυλάκιο του Τάγματος στην Αθήνα.

Με την πάροδο των ετών και μέχρι το έτος 1996 ιδρύονται 34 Στοές στη Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Χανιά, Ηράκλειο, Ρουμανία και Βουλγαρία. Το σύνολο των Στοών εργάζεται υπό την Αιγίδα του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ» και με την επωνυμία Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος – «ΔΕΛΦΟΙ».

Εν συνεχεία στις 14 Δεκεμβρίου 1996, συνεργούντων όλων των Στοών, το Τάγμα επανιδρύθηκε εν Ανατολή Αθηνών υπό το Ζενίθ του Ουρανίου Θόλου 37ο 58΄3΄΄ Βορείου Πλάτους και 23 ο 43΄3΄΄ Ανατολικού Μήκους, ως Διεθνές Τάγμα υπό την διακριτικήν επωνυμίαν ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ “ΔΕΛΦΟΙ”, με πρώτη πράξη την αυτή ημέρα, της επανίδρυσης της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας την συνέχεια, την συμβιωτική σχέση και την ταύτιση του πνευματικού χώρου εφαρμογής του Φιλελεύθερου Μικτού Τεκτονισμού, από την ιστορική ημερομηνία της 28ης Οκτωβρίου 1926.

Το Διεθνές Τάγμα ακολουθεί την παράδοση του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου και εργάζεται από τον 1ο έως τον 33ο βαθμό.

Κάθε Στοά δύναται να ακολουθεί και άλλους Ελευθεροτεκτονικούς Τύπους κατόπιν αποφάσεως του Υπάτου Συμβουλίου.

Οι Στοές του Διεθνούς Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ» που ακολουθούν τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο εργάζονται “Εις Δόξαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος”.

Το Διεθνές Τάγμα παρέχει την πνευματική αιγίδα του, προς κάθε συμβεβλημένο μετ’ αυτού Φιλελεύθερο Τεκτονικό Οργανισμό ή Στοά ανά την Υφήλιο και αναγνωρίζει άπαντα τα τακτικά μέλη αυτών, ως Ελευθεροτέκτονες. Ο αρχαιότερος και πολυπληθέστερος Εθνικός Οργανισμός του Τάγματος είναι η Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος, στους κόλπους της οποίας υπάγονται 34 Σεπτές Συμβολικές Στοές, που εργάζονται σε διάφορες πόλεις της Ελληνικής επικράτειας.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

Το Διεθνές Τεκτονικόν Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ» εργάζεται στις εξής Ανατολές:

 • Στην Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ηράκλειο, Ρόδο και Βόλο της   Ελλάδος
 • Στην Σόφια της Βουλγαρίας
 • Στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας
 • Στο SaltLakeCity-Utah, στον Phoenix-Arizona, στο Austin-Texas και στο Michigan των Η.Π.Α
 • Στο SaoPaolo, Itupeva και SaoVicente της Βραζιλίας

Η  δυναμικότητα της κάθε Ανατολής σε Συμβολικές Στοές (1ο – 3ο) έχει ως εξής:

 • Στην Ελλάδα               :   34 Συμβολικές Στοές, με 750 Μέλη
 • Στην Βουλγαρία         :   1 Συμβολική Στοά, με 10 Μέλη
 • Στην Ρουμανία           :   1  Συμβολική Στοά, με 15 Μέλη
 • Στις Η.Π.Α.                  :   4  Συμβολικές Στοές με 120 Μέλη
 • Στην Βραζιλία             :   4 Συμβολικές Στοές με 150 Μέλη

Οι Στοές των Ανωτέρων βαθμών έχουν ως εξής:

 • Στοές Τελειοποιήσεως (4ο – 14ο)          :   9
 • Υπέρτατα Περιστύλια  (15ο – 18ο )        :   4
 • Άρειοι Πάγοι (19ο – 30ο)                         :   2
 • Τεκτονικό Δικαστήριο (31ο)                   :   1
 • Υπέρτατη Σύνοδος (32ο)                         :   1
 • Ύπατο Συμβούλιο (33ο)                           :   1

Το Διεθνές Τάγμα επιβεβαιώνει την Ισότητα όλων των ανθρώπων και δέχεται στις Στοές του τους άνδρες και τις γυναίκες, υπό τον όρο ότι είναι ελεύθεροι και χρηστών ηθών.  Οι Στοές λειτουργούν ως μικτές, δεχόμενες σε ισότιμη βάση αμφότερα τα φύλα, ή ως αμιγείς ανδρών ή γυναικών υπό την προϋπόθεση ότι δέχονται κατά τας Εργασίας των ως επισκέπτες το έτερον φύλο.

Το Διεθνές Τάγμα τηρεί Χρυσή Βίβλο (ειδικό Μητρώο), στην οποία αναγράφονται όλες οι υπό την αιγίδα αυτού λειτουργούσες Στοές, η διακριτική ονομασία εκάστης Στοάς και ο διεθνής αριθμός αυτής.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

 • Το Διεθνές Τεκτονικόν Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ» είναι μέλος του CLIPSAS από το έτος 2001, με την υπογραφή της Διακήρυξης του Στρασβούργου του 1961 «περί απολύτου ελευθερίας της συνειδήσεως και της αμοιβαίας ανοχής των Τεκτόνων».
 • Συμμετοχή από το έτος 2001, στις Ευρωπαϊκές Συναντήσεις του Λουξεμβούργου που σκοπό έχουν την δυναμική παρέμβαση στα κοινωνικά δρώμενα της εποχής μας. Στο forum συμμετέχουν προσωπικότητες από όλο τον κόσμο των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης και της πολιτικής.
 • Ιδρυτικό μέλος της «Μεσογειακής Τεκτονικής Ένωσης (UMM)», συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας, το έτος 2002.
 • Το έτος 2006 ιδρυτικό μέλος του ΕΜΕ, Ευρωπαϊκού Τεκτονικού Χώρου.
 • Μέλος του ΒΕΡΑ, της Επιτροπής χάραξης Πολιτικής για φιλοσοφικούς και μη δογματικούς οργανισμούς της Ευρώπης, που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το έτος 2009.
 • Τακτικό μέλος της Ένωσης των Υπάτων Συμβουλίων του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου από το έτος 2009.
 • Συμμετοχή, από το έτος 2009, στο COMALACE, Επιτροπή των Αδογματικών και Φιλελευθέρων Ταγμάτων για την Ολοκλήρωση της Ευρώπης.
 • Με πρωτοβουλία της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος  και της Μεγάλης Φιλελεύθερης Στοάς της Τουρκίας το 2014, την 22α Νοεμβρίου 2014, στην Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε η Τεκτονική Ένωση Βαλκανικής Χερσονήσου (U.M.B) της οποίας ιδρυτικά Μέλη είναι επίσης οι Μεγάλες Στοές των Βαλκανικών χωρών, που με μεγάλο ενθουσιασμό απεδέχθησαν την πρόσκληση.
 • Το Διεθνές Τεκτονικόν Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ» έχει συνάψει Σύμφωνα Φιλίας, Συνεργασίας και Ειρήνης με τις εξής Τεκτονικές Δυνάμεις:

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΦΙΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗΣ

ΜΕΓ  ΣΤΟΕΣ & ΜΕΓ  ΑΝΑΤΟΛΕΣ

1 Gran Loggia d’Italia 1/2/2000
2 Grands Orient & Loge Associés du Congo 17/6/2000
3 Gran Logia Simbólica Española 17/6/2000
4 Grande Loge Mixte de Pays-Bas 17/6/2000
5 Grande Loge Centrale du Liban 19/5/2001
6 Sérénissime Grand Orient de Grèce 14/10/2001
7 Grand Orient de Luxembourg 14/10/2001
8 Grand Orient de Suisse 15/11/2003
9 Grand Orient de Belgique 25/2/2006
1 Grand Oriente di Lusitano-Masoneria Portuguesa 25/2/2006
1 Grande Loge Féminine d’Italie 25/2/2006
1 Grande Loge Féminine de Roumanie 25/2/2006
1 Grande Loge Liberale de Turquie 4/6/2006
1 Grande Loge de Belgique 11/11/2006
1 Grande Loge Traditionnelle & Symbolique Opera 27/1/2007
1 Grande Loge Indépendante et Souveraine des Rites Unis 27/1/2007
1 Serenísima Gran Logia de Lengua Española 17/5/2007
1 Grande Loge des Cèdres 17/5/2007
1 Grande Loge du Maroc 27/10/2007
Grand Orient de France  (Convencion) 28/1/2008
2 Grande Loja Maçonica Mista do Brasil 14/5/2009
2 Grande Loge Féminine de France 12/9/2010

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΦΙΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗΣ

ΥΠ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1 G:. C:. du R:.E:.A:.A:. de Luxembourg 13/10/2007
2 Soverain College du Rite Ecossais pour la Belgique S:.C:.R:.E:. 13/10/2007
3 Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato per l’ Italia G:.L:.D:.I:. 16/3/2008
4 Supremo Conselho do Grau 33 para a Maçonaria Mista do Brasil 14/5/2009
5 Suprême Conseil, Grand Collège du Rite Ecossais Ancien Accepté Grand Orient de France 31/10/2009
6 Supremo Consejo Masónico de España 31/10/2009
7 Supremo Conselho do REAA para Portugal 05/02/2011
8 Türkiye Süprem Konseyi Eski Ve Kabul Edilmiş Iskoç Riti 33 05/02/2011