NEED HELP?

The Answers to All Your Questions

Τι είναι ο Τεκτονισμός;

Ο Τεκτονισμός ή Ελευθεροτεκτονισμός, είναι θεσμός Παγκόσμιος αφ' εαυτού προερχόμενος, απορρέων εκ του Ορθού Λόγου και έχων ως αντικείμενον την αναζήτησιν της Αληθείας.
Είναι κατ’ αρχήν θεσμός φιλοσοφικός, προοδευτικός και φιλανθρωπικός. Αποσκοπεί στην ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του με την Αυτογνωσία, την έρευνα της Αλήθειας και την εφαρμογή της Τεκτονικής Ηθικής.
Λειτουργεί σε όλες τις επικράτειες των ελεύθερων και δημοκρατούμενων εθνών, πάντοτε με άδεια των αρμοδίων κρατικών αρχών και οι Κανονισμοί Λειτουργίας του καθώς και τα Ψηφίσματα των Στοών του, ουδέποτε αντιβαίνουν τόσο τους Νόμους της κάθε επικράτειας όσο και τους κοινωνικούς θεσμούς και το εθιμικό δίκαιο.
Αναγνωρίζει την ύπαρξη του Θεού με την προσωνυμία “Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος” και αποδέχεται την Αθανασία της Ψυχής. Εργάζεται αδιάλειπτα για την ηθική και πνευματική, εν γένει ανόρθωση της Ανθρωπότητας, μέσω μιας ειρηνικής και βαθμιαίας ανύψωσης του ατόμου.

Ποιον αφορά ο Τεκτονισμός;

Ο Τεκτονισμός απευθύνεται προς όλους τους ελευθέρους και χρηστοήθεις ανθρώπους, με κέντρο του ενδιαφέροντός του τον ίδιο τον Άνθρωπο, ως ολοκληρωμένη οντότητα. Τον Άνθρωπο που στην καθημερινή βιωματική του ασκεί τη διάνοιά του και δημιουργεί πολιτισμό. Τον Άνθρωπο που ανακαλύπτει τη δύναμη του πνεύματός του, και προσπαθεί να ξεφύγει από τα δεσμά της ύλης. Αυτόν που -κατά τον Αριστοτέλη- "φύσει ορέγεται του ειδέναι". Αυτόν που προσπαθεί να προσδιορίσει τον σκοπό της ύπαρξής του. Αυτόν που αναζητεί την ελευθερία του, και μέσω αυτής την ευτυχία.

Ποια είναι η κοινωνική διάσταση του Τεκτονισμού;

Το κεντρικό ενδιαφέρον του Τεκτονισμού δεν περιορίζεται μόνον στον Άνθρωπο ως μονάδα, αλλά επεκτείνεται με την ίδια ζέση και προς την κοινωνία. Διότι εκεί είναι το πεδίο όπου κυκλοφορούν οι ιδέες και υλοποιούνται οι πρωτοβουλίες. Εκεί αναπτύσσονται οι αξίες και ελέγχεται η δύναμη του πνεύματος. Εκεί εξελίσσεται ο Πολιτισμός. Οι δράσεις του πολιτισμού και η αλληλεπίδραση των αξιών, δεν μπορεί παρά να φέρουν ενωτικά αποτελέσματα για τον Άνθρωπο και την Κοινωνία.

Ο Τεκτονισμός ως παραγωγός και συντηρητής ιδανικών, δημιουργεί συνθήκες πνευματικής διεύρυνσης και ανάτασης, επηρεάζοντας δυναμικά τη διάπλαση της πνευματικής και ηθικής ζωής, σε κάθε χώρο, όπου εμφανίζεται, ενώ ιστορικά και πρακτικά τείνει να γίνει συνώνυμος της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, προσβλέποντας, υπό το πρίσμα της Ελευθερίας, σε μία παγκόσμια ειρηνική κοινότητα, διεπόμενη από τους πλέον ισχυρούς δεσμούς Ενότητος και Αδελφοσύνης.

Είναι ο Τεκτονισμός μυστική οργάνωση;

Όχι σε καμία περίπτωση! Οι έδρες και χώροι συνάντησης των διαφόρων τεκτονικών δυνάμεων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς είναι γνωστοί και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Φυσικά οι συνεδριάσεις των Στοών, που είναι ιδιωτικές και ανοικτές μόνο στα μέλη τους όπως ακριβώς και πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες αλλά και εταιρείες. Οι Σκοποί και η Κοσμοθεωρία του Ελευθεροτεκτονισμού είναι διαθέσιμοι στο κοινό, τόσο από την σχετική βιβλιογραφία όσο και από το διαδίκτυο και οι Ελευθεροτέκτονες, μπορούν -εφόσον το επιθυμούν- να μιλούν ανοιχτά για τον Ελευθεροτεκτονισμό όπως κάνουμε εμείς στην σελίδα μας.

Έχει τελικά μυστικά ο Ελευθεροτεκτονισμός;

Ναι έχει και είναι δυο ειδών, πρώτον αυτά που κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του κατά την διαδικασία εισδοχής τους,  όπως οι παραδοσιακοί τρόποι αναγνώρισης των μελών (τα σημεία αναγνώρισης κ.α.) και δεύτερον το «τεκτονικό  μυστικό» που ανακαλύπτει σταδιακά μόνος του προσωπικά ο κάθε Τέκτονας μετά από την επιμελή φοίτηση του στον τεκτονισμό

Έχουν θέση οι τελετουργίες στην σημερινή εποχή;

Σαφώς Ναι. Οι τύποι και τα τελετουργικά δρώμενα αποτελούν ένα βασικό εργαλείο μεταβίβασης της τεκτονικής συμβολικής μεθοδολογίας και διδασκαλίας. Η ενεργή συμμετοχή των μυστών στα τελετουργικά δρώμενα έχει κριθεί ως το καλύτερο μέσο ανά τους αιώνες για την παρουσίαση της ηθικής διδασκαλίας, των αλληγοριών και των συμβόλων που προσπαθούν να μεταβιβάσουν οι εκάστοτε μυητικές αδελφότητες.

Τι είναι οι Τεκτονικοί Όρκοι και γιατί τους παίρνουν οι Ελευθεροτέκτονες;

Ο Όρκος στην τεκτονική μεθοδολογία είναι κυρίως ένα εργαλείο αυτό- πειθαρχίας και δέσμευσης έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε και να παραμείνουμε στην πορεία μας προς το Φως, ακόμα και τις ποιο δύσκολες στιγμές. Δεσμευόμαστε σε ότι θεωρούμε ιερό και όσιο, εξού και η χρήση της Ιεράς Βίβλου την οποία αγγίζουμε κατά τον όρκο μας. Σημειώστε ότι οι υποσχέσεις που δίνουν οι Τέκτονες ποτέ δεν συγκρούονται με τα καθήκοντά τους στο Θεό, τον νόμο, την οικογένειά τους ή με τις ευθύνες τους ως πολίτη.

Ποια είναι η θέση της Γυναίκας στον Τεκτονισμό;

Παραδοσιακά ο τεκτονισμός δεχόταν ως μέλη του μόνο άνδρες. Οι λιθοξόοι του μεσαίωνα, από τους οποίους εν μέρη ελκει την καταγωγή του ο σύγχρονος θεωρητικός τεκτονισμός, ήταν μόνο άνδρες. Η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, προσβλέπουσα σε μια συνεχή ανανέωση, θεωρεί τη γυναίκα ως ισότιμο συνοδοιπόρο στη δύσκολη καθημερινότητα και υποκλίνεται στο έργο της, όταν αυτό αποπνέει δημιουργικότητα και πρωτοτυπία, σεβόμενη και τη θέση, αλλά και τον ρόλο της στην κοινωνία. Αναγνωρίζοντας όλα αυτά, αλλά προ πάντων επειδή το όραμα μιας ανθρωπότητος ελευθέρων κοινωνιών αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο του, ο Μικτός Τεκτονισμός πρεσβεύει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ως αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση για την κοινωνική πρόοδο και εγγύηση για την εν αρμονία ανάπτυξη και εξέλιξη των μελλοντικών γενεών. Υποδέχεται στους κόλπους του τις γυναίκες και επιδίδεται στη συνέχιση του πνευματικού του έργου. Ακολουθώντας δε την παράδοση των αρχαίων μυστηρίων, όπου γυναίκες και άνδρες, ελεύθερα και ισότιμα προσέρχονταν στα μυστήρια και γίνονταν δεκτοί σε αυτά, και διατρανώνοντας ότι η ηθική υπόσταση του ανθρώπου δεν έχει φύλο, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως να πορευθούν για την προσέγγιση των εσωτερικών τους αναζητήσεων.

Πόσοι Τέκτονες υπάρχουν στην Ελλάδα και στην υφήλιο;

Στη Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 10.000 εγγεγραμμένοι τέκτονες (ενεργοί και μη). Υπό την σκέπη του Μικτού Τεκτονισμού στην Ελλάδα εργάζονται περίπου 1.000 ενεργά μέλη. Παγκοσμίως οι Τέκτονες υπολογίζονται περίπου σε 8 εκατομμύρια.

Είναι ο Τεκτονισμός Θρησκεία ή Θρησκευτική οργάνωση ή σωματείο που επιδιώκει θρησκευτικούς σκοπούς;

Σαφώς όχι. Η αντιτεκτονική ρητορική η οποία υποστηρίζει ότι ο Τεκτονισμός είναι κάποιου είδους θρησκευτική αίρεση, έχει αποδειχθεί ότι δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική και βρίσκει στέγη μόνο σε συνομοσιολογικούς κύκλους ή σε όσους φλερτάρουν με τον ακραίο ζηλωτικό– φονταµεταλιστικό θρησκευτικό λόγο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από το 1933 η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε αναλυτικό Υπόμνημα – Γνωμοδότηση της είχε απαντήσει σε αυτό το ερώτημα αρνητικά ως εξής:

«Ο Τεκτονισμος δεν είναι θρησκευτική οργάνωση, ουδέ σωματείο επιδιώκον θρησκευτικούς σκοπούς. Τούτο καταφαίνεται εκ των εξής:

α. Κατά το άρθρον 1 του ισχύοντος Συντάγματος του Τεκτονισμού «ο ελευθεροτεκτονισμός, Ίδρυμα φιλοσοφικόν, προοδευτικόν και φιλανθρωπικόν, σκοπόν έχει την έρευναν της αρετής και την αλληλεγγύην.»

β. Διότι σε αυτόν απαγορεύεται ρητώς πάσα θρησκευτική συζήτηση η ομιλία επί καθαρώς δογματικών θεμάτων ή περί της προσωπικότητας των ιδρυτών των διαφόρων Θρησκευμάτων (Γεν. Κανονισμός, άρθρον 168).

γ. Διότι αποκλείονται των τάξεων αυτού γυναίκες, παιδία, οι μη έχοντες ανεπίληπτον και αγαθήν υπόληψιν ή και επάρκειαν έννομον των πόρων του βίου ως και οι αμόρφωτοι και οι καταδικασθέντες (Σύνταγμα, άρθρα 11 και 14).

δ. Διότι ελλείπουσιν από του Τεκτονισμού ουσιώδη χαρακτηριστικά της εννοίας της θρησκείας και δεν κέκτηται ούτος ιδίαν δογματική διδασκαλία.

ε. Διότι, τέλος, από λογικής απόψεως θα ήταν παράλογο να θεώρει τις ως θρησκευτική οργάνωση σωματείο, του οποίου τα μέλη, και αυτά των ανωτάτων βαθμών, παραμένουν αναποσπάστως συνδεδεμένα προς την Θρησκεία εις την οποία ανήκουν».

Πόσους βαθμούς έχει ο Τεκτονισμός;

Οι βάση του τεκτονικού οικοδομήματος είναι οι τρεις Συμβολικοί Βαθμοί οι οποίοι είναι κοινοί σε όλα τα τεκτονικά συστήματα, και αυτοί είναι: ο βαθμός του Μαθητή, του Εταίρου και του Διδασκάλου. Οι τέκτονές οι οποίοι εργάζονται υπό τον «Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο» αναγνωρίζουν και αποδέχονται συνολικά 33 βαθμούς[1], οπού ο 1ος υπόκειται στον 2ο, ο 2ος στον 3ο και ούτω καθεξής σε διαδοχική πρόοδο μέχρι του του 33ου ο οποίος είναι ο Ύπατος και τελευταίος βαθμός, ο οποίος διοικεί και διατάσσει όλους τους άλλους βαθμούς χωρίς εξαίρεση.

Συμφώνα με τα Μεγάλα Συντάγματα του 1786 (όπως αυτά αναθεωρήθηκαν από την σύνοδο της Λοζάνης το 1875).

Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις Εισδοχής στον Τεκτονισμό

Αν και οι προϋποθέσεις γενικά διαφέρουν ανάλογα την Τεκτονική Δύναμη ή Τύπο, μπορούμε εν τούτης να πούμε ότι ο Τεκτονισμός δέχεται στις τάξεις του οποιουσδήποτε ενδιαφερόμενους να ενταχθούν, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες καλής πίστεως και χρηστών ηθών.
  • Να πιστεύουν στην ύπαρξη Υπέρτατης Δυνάμεως.
  • Να αποδέχονται την Αθανασία της Ψυχής.
  • Δεν είναι άεργοι.
  • Έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 ετών.