Οι φιλελεύθερες Μεγάλες Στοές έχουν δημιουργήσει τις δικές τους ενώσεις όπου αναγνωρίζονται μεταξύ τους.  Ο όρος αναγνωρισμένος σημαίνει ότι τα μέλη μιας Μεγάλης Στοάς μπορούν να επισκέπτονται Στοές που ανήκουν σε άλλες αναγνωρισμένες Μεγάλες Στοές.

Το CLIPSAS είναι μια διεθνής οργάνωση φιλελεύθερων Μεγάλων Στοών.

Το CLIPSAS ιδρύθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1961, από κυρίαρχες Τεκτονικές δυνάμεις, οι οποίες, βρέθηκαν αντιμέτωπες με την αυξανόμενη αδιαλλαξία των δογματικών Μεγάλων Στοών, λόγω αυτής της αδιαλλαξίας για την συνεργασία όλων των Τεκτονικών Δυνάμεων δημιουργήθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί μια ένωση των Φιλελευθέρων και Αδογματικών Τεκτονικών δυνάμεων οι οποίοι θα συνεργάζονταν, σεβόμενοι την κυριαρχία, τις πεποιθήσεις, τις τελετές και τα σύμβολά, για μια αληθινή και αδιάσπαστη Αλυσίδα Παγκόσμιας Τεκτονικής Ένωσης.