Νέα και Ανακοινώσεις

Εγκατάσταση νέων αρχών της Σ:. Σ:. Στ:. “ΤΑΛΩΣ”

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, εις την Αν:. Χανίων, έλαβε χώρα εις πανηγυρικήν συνεδρία, η εγκατάσταση των νέων αρχών της Σ:. Σ:. Στ:. “ΤΑΛΩΣ” υπό την Σφ:. του Εθν:. Μεγ:. Διδ:.
Σε μια αποστροφή του λόγου του ο Εθν:. Μεγ:. Διδ:. ανέφερε :
“Η σύμπνοια των Αδδ:. απ’ όλα τα Τεκτ:. Εργ:. της Κρήτης, σήμερα είναι ορατή στους παρευρισκόμενους σε αυτές τις Εργ:.
Η αγάπη ενώνει όλους τους κρίκους, η αδελφοσύνη δίνει δύναμη σε όσους εργάζονται, με αυτό ως γνώμονα θα πορευτούμε για την παραγωγή ενός ποιοτικού Τεκτονικού Έργου”.