Νέα και Ανακοινώσεις

Εθελοντική Αιμοδοσία 2024

Σήμερα έλαβε χώρα εις την Τεκτονική Στέγη Αθηνών, η ετήσια αιμοδοσία του Τάγματος, στην οποία προσήλθαν αρκετοί Αδελφοί και Αδελφές, οι οποίοι δεν χτυπήθηκαν από τις ιώσεις που αυτόν τον καιρό μας ταλαιπωρούν όλους.
Η επιτροπή Αιμοδοσίας είναι αρωγός σε κάθε ανάγκη για αίμα, τόσο ως προς τα μέλη του Τάγματος, όσο βέβαια και προς κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν !
Οι Αδελφές και οι Αδελφοί οι οποίοι θέλουν κατόπιν της ίασης των, να προσφέρουν αίμα για την Τράπεζα, παρακαλούνται όπως έλθουν σε συνεννόηση μέσω της Κεντρικής Γραμματείας με την επιτροπή Αιμοδοσίας.