Νέα και Ανακοινώσεις

Εθελοντικός παράκτιος καθαρισμός στην Πάχη Μεγάρων

Mε σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UnitedNations Sustainable Development Goals https://sdgs.un.org/goals), στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δ.΄. Τ.΄ .Τ.΄. ΔΕΛΦΟΙ ως συνδεδεμένος οργανισμός με τον ΟΗΕ – United Nations, Department of Global Communications (DGC) και των δράσεων της σχετικής Επιτροπής, η Σ.΄. Σ .΄. Στ .΄. Κάβειροι υπ. αριθ. 1296 ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει εθελοντική δράση το Σάββατο 4 Ιουνίου 2023, για τον παράκτιο και θαλάσσιο καθαρισμό, στην Πάχη του Δήμου Μεγαρέων.

Την δράση υποστήριξαν και τοπικοί εθελοντικοί φορείς, τους οποίους και ευχαριστούμε.