Η Επιτροπή Λυκιδέων, είναι η ειδική επιτροπή η οποία ασχολείται με τους Λυκιδείς της Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος – ΔΕΛΦΟΙ.

Σε αυτή εντάσσονται τα τέκνα των Αδελφών και Αδελφών από την ηλικία των 10 ετών και μέχρι αυτής των 18 ετών, μέσω ειδικής τελετής η οποία γίνεται σε ανοιχτό περιβάλλον και μπορούν να την παρακολουθήσουν και μη Τέκτονες. 

Η Επιτροπή φροντίζει να επιμορφώνονται οι Λυκιδείς επί γενικών θεμάτων, παρακολουθώντας διαλέξεις ή άλλες δραστηριότητες και να συμμετέχουν σε δρώμενα, όπως αναδασώσεις, εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, θεατρικές παραστάσεις, κλπ.