Νέα και Ανακοινώσεις

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος.

ήμερα έλαβε χώρα η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος.
Περιήλθαν εις γνώσιν των μελών ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, το πόρισμα της εξελεγκτικής επιτροπής και κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του νέου έτους.
Εις την ψηφοφορία που ακολούθησε, τα μέλη ενέκριναν, τόσο τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του έτους 2023, όσο και τον νέο προϋπολογισμό του έτους 2024.