ΘΕΜΑ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

18ος – 19ος Αιώνας :

Ο Τεκτονισμός εμπνέει και πρωτοστατεί σε παγκόσμιες κοινωνικές ανακατατάξεις.

 21ος Αιώνας :

Ο Τεκτονισμός εμπνέει ανάλογες πρακτικές για διάσωση και ασφαλέστερο μέλλον των κοινωνιών που βρίσκονται σε κρίση;

1 Δημιουργία ενός Κώδικα Τεκτονικής Δεοντολογίας, που θα ορίζει τη συμπεριφορά των αδελφών ως προς τα τεκτονικά ιδεώδη και μεταξύ τους, θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ποιότητας των εντός των τεκτονικών Εργαστηρίων δρώμενων, θα είναι σαφής ως προς την ύπαρξη κυρώσεων μη εφαρμογής του και θα αποτελεί βασική προϋπόθεση η αποδοχή των άρθρων – κανόνων του από τους νεοεισερχόμενους, κατά τη διαδικασία επιλογής τους και που θα υπενθυμίζει καθημερινά σε όλους μας τα καθήκοντα έναντι του εαυτού μας, των αδδ\ μας και της κοινωνίας.

Για την υλοποίηση αυτής της πρότασης, δημιουργία μιας ομάδας επεξεργασίας, αποτελούμενη από παλαιούς (για τη διασφάλιση της παράδοσης) και νέους (για την εξέλιξη) αδελφούς τέκτονες, που θα επεξεργαστούν όλα όσα αφορούν, τεκτονικά κείμενα, Κανονισμούς, Σύνταγμα και  Τυπικά.

2 Σύνταξη νέου εμπλουτισμένου ερωτηματολογίου (πέραν των ήδη υπαρχόντων βασικών ερωτημάτων) από έμπειρους αδελφούς της κάθε Στ∴, το οποίο και θα έχει στη διάθεσή του ο «εξεταστής» ενός υποψηφίου, προκειμένου να αναδεικνύονται τα κίνητρα, αλλά και η θέληση του υποψηφίου για πραγματική εσωτερική εργασία. Θα πρέπει οι υποψήφιοι να γνωρίζουν που και γιατί εισέρχονται, τι να αναμένουν, ποια είναι η κατευθυντήρια γραμμή της γνώσης. Ο Τεκτ∴ να διδάξει ευρέως τους ανθρώπους ότι ο καθένας τους είναι  μέρος του “όλου”, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τελικά προς όφελος της ανθρωπότητας και όχι ως καταστροφείς του ίδιου τους του εαυτού. Ο Τέκτονας να είναι ανοιχτός στο να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, με αγάπη, υπομονή, ταπεινοφροσύνη, σοφία, εγκράτεια και δικαιοσύνη.

3 Ιδιαίτερη σύνεση κατά την προσέγγιση νέων μελών, ώστε να εξακριβώνεται όντως η ποιότητά τους. Αυτό που κυρίως πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η αρτιότητα του χαρακτήρα τους και η τάση τους να αγαπούν αδιακρίτως τον πλησίον τους. Επικέντρωση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα, εφόσον τα κριτήρια είναι με καλή πρόθεση.

 4 Στον κοινωνικό-οικονομικό τομέα, ο τέκτονας μπορεί να συμμετέχει στις διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις βοηθώντας ακόμη και ως ανθρώπινο δυναμικό εθελοντικά. Ενεργός συμμετοχή και παρουσία μας σε ημερίδες ανοιχτές στο κοινό, ώστε να υπάρχει ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών και απόψεων, ακόμη και με προσκεκλημένους κάποιους «πολέμιους»του Τεκτονισμού, με σκοπό να δημιουργηθούν οι βάσεις, ώστε τα οποιαδήποτε εμπόδια και προβλήματα να γίνουν διάλογος και εν συνεχεία να υπάρξει κατανόηση και ενεργοποίηση. Ευαισθητοποίηση ακόμη και σε οικολογικά θέματα, καθότι ο Τέκτ∴ και ο Άνθρωπος γενικότερα είναι μέρος της Φύσης. Στην Ελλάδα οι ηγεσίες των Τεκτονικών σωμάτων δεν έχουν μέχρι σήμερα αντεπιτεθεί και διεκδικήσει τουλάχιστον όσα η δημοκρατική μας πολιτεία μπορεί νομικά να μας επιφυλάξει. Αν η κατάσταση αυτή μεταβληθεί, όχι μόνο θα είναι δυνατή η προσέγγιση των νέων, ώστε άφοβα και ανεπηρέαστα να μπορούν να ζητήσουν εισδοχή, αλλά και το σύστημα θα εξυγιανθεί γενικότερα.

 5 Χορήγηση υποτροφιών και διακρίσεων στους νέους που διαπρέπουν στον ακαδημαϊκό χώρο υπηρετώντας τα Τεκτονικά ιδεώδη.

 6 στην έκδοση συγγραμμάτων, στελέχωση αιθουσών / εργαστηρίων και πρόσκληση επιστημόνων,  που θα συμβάλλουν στην αναζήτηση της αλήθειας και θα φέρουν κοντά μας νέους  με θέληση για μάθηση.

7 Για τη διατήρηση της ελευθερίας της δράσης και της ελευθερίας της γνώσης, επιβάλλεται η διατήρηση μιας πειθαρχίας, σεβόμενης της ελευθερίας δια των παρουσιών στις εργασίες, της σεμνής περιβολής και του αλληλοσεβασμού. Ας είμαστε μυητικοί όχι στο «φέρεσθαι» – ή ακόμα χειρότερα στο «φαίνεσθαι» – αλλά στο «είναι», το οποίο εκφράζει τις απαιτήσεις των διψασμένων μαθητών και τη συναίνεση των διδασκάλων, που ήταν κι αυτοί κάποτε μαθητές.

8 Πρόταση για Συνομοσπονδία Μεγάλων Στοών. Καμία επανάσταση του πνεύματος δε θα είχε πραγματοποιηθεί αν οι αδδ\ μας έμεναν παρατηρητές κι απλοί αναλυτές των γεγονότων. Ας αναλάβουμε δράση, όπως  οφείλουμε, όπως ορίζει το καθήκον του Τέκτονα.

9 Προς τα έξω πληροφόρηση περί του τι είμαστε είναι πλέον ευκολότερη (ακόμη και στις τοπικές κοινωνίες) και μπορεί να γίνει με τους όρους που εμείς θέλουμε. Το διαδίκτυο είναι η μεγαλύτερη πηγή της πληροφόρησης και τα Τεκτονικά Τάγματα σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον ιστοσελίδες, μέσα από τις οποίες παρέχεται η πληροφόρηση, τόσο από τα ήδη αναρτημένα κείμενα, όσο και από αλληλογραφία μεταξύ κάποιου ενδιαφερομένου και ενός υπευθύνου. Θεμιτή η πραγματοποίηση ανοιχτών ομιλιών – εκδηλώσεων και λευκών εορτών, που θα διοργανώνονται είτε απευθείας από τις Στοές είτε και από το ίδιο το Τάγμα, οι οποίες θα προβάλουν το κοινωνικοφιλοσοφικό υπόβαθρο του Τεκτονισμού.

 10 Οργάνωση ορθά δομημένων φροντιστηρίων από την κάθε Στοά. Στόχος τους: η ενίσχυση της ποιότητας των νέων μελών των Στοών μέσα από την ουσιαστική εκμάθηση του τυπικού και την τήρηση των κανόνων αυτού.

11 Αφομοίωση των Τεκτονικών αρχών μέσα από σωστά και αργά βήματα, καθώς κάθε είδους βιασύνη ή υπερβολική ταχύτητα στην απόδοση των βαθμών, κάθε άλλο από ευεργετική είναι για τον μυούμενο.

12 Αν θέλουμε να μιλάμε για πραγματικά σύγχρονο Τεκτονισμό, οφείλουμε να κάνουμε πράξη το φιλελεύθερο και αδογμάτιστο χαρακτήρα του. Και πρώτο ουσιαστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να είναι η επίτευξη της καθολικής αναγνώρισης του Μικτού Τεκτονισμού από όλες τις Τεκτονικές Δυνάμεις.

13 Διοργάνωση Τεκτονικών Πανελλαδικών συνδιασκέψεων ή συνεδρίων, με επίκαιρα θέματα, όπου θ’ αναλύονται απόψεις, δράσεις, προτάσεις. Έτσι ώστε να υπάρχει συνεχώς μια διαρκής προοδευτική πορεία, που όχι μόνο θα εναρμονίζει την πορεία μας άμεσα με τις κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και θα δίνει το δικαίωμα της διαρκούς ενημέρωσης των μελών. Πρέπει να προπορευθούμε της εποχής, όπως έκανε πάντα ο Τεκτονισμός.