ΘΕΜΑ 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τεκτονισμός: Η διέγερση των συναισθημάτων που προέρχονται, αλλά και οδηγούν στην Τέχνη, τη Φαντασία και τη Μύηση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

♠ Με ποιον τρόπο, οι τέκτονες της Ελλάδος, μπορούν να μεταδώσουν στους νέους της χώρας μας, το τρίπτυχο: ελευθερία – ισότης – αδελφότης;

♣ Τεκτονισμός: αρχαίο σύστημα διαχρονικών αρχών, ή διαχρονικό σύστημα αρχαίων αρχών;

♥ Τεκτονισμός και έκπτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εποχή της οικονομικής κρίσης.

♦ Η επίδραση των αρχών του τεκτονισμού στο άτομο και στην κοινωνία

♠ Η συνεισφορά του τεκτονισμού, στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, των τελευταίων 200 ετών.

♣ Τι μπορεί να προσφέρει ο σύγχρονος τεκτονισμός  στο νεαρό τέκτονα ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση?

♥ Τεκτονισμός: τέχνη, φαντασία και μύηση

♦ Ελληνισμός, ποιες είναι οι δυνάμεις που διέθετε στο παρελθόν, ποιες διαθέτει σήμερα και πως μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να βγει νικητής στο μέλλον.

♠ Ο Τεκτονισμός πως και σε ποιο βαθμό μπορεί να συμβάλει και να προωθήσει αυτή την δυναμική πορεία προς το μέλλον, ποιος είναι ο σημερινός ενεργός του ρόλος και ποιος μπορεί να είναι ο μελλοντικός δυνητικός του ρόλος σε αυτή την πορεία.

♣ Ordo ab chao: Μια συμβολική τεκτονική έκφραση – γνώση η οποία προέρχεται από την σύσταση του ίδιου του κόσμου, και τις εκπορεύσεις  του ποια η θεωρητική προσέγγιση της και ποια η εφαρμοσμένη πρακτική αξία της, από τον τεκτονισμό, στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στον πολιτισμό.

♥ Ο Τεκτονισμός ήταν ο κύριος φορέας των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών που συντελέστηκαν τον 18ο και 19ο αιώνα σε όλο τον κόσμο, μέσα από τις τρεις μεγάλες επαναστάσεις την Αμερικάνικη, την Γαλλική και την Ελληνική, σε μια εποχή όπου έβγαινε από το σκοτάδι του μεσαίωνα και είχε όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη της δημιουργίας μιας δικαιότερης κοινωνίας.

♦ Σήμερα όπως δείχνουν τα πράγματα παρουσιάζετε ξανά αυτή η ανάγκη για μια μεγάλη αλλαγή, που θα βγάλει τον κόσμο και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα,  ποια θα μπορούσε να είναι η επανάσταση του μέλλοντος και ποιος ο ρόλος του τεκτονισμού σε αυτή;

♠ Η πορεία του ελληνικού τεκτονισμού μέσα στους αιώνες. Μια ιστορική αναδρομή μέσα στους αιώνες.

♣ «Με τα μάτια του Corto: Η μυητική ατραπός μέσα από το ταξίδι της ζωής»

♥ «Η Μυστική ιστορία του κόσμου – Ο Άνθρωπος μέσα στον άνθρωπο»

ΔΡΩΜΕΝΟ ΗΝΙΟΧΩΝ ΣΤΟ 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ